MessAJE

STOWARZYSZENIE

MESS'AJE POLSKA

WITAJ NA NASZEJ STRONIE

Stowarzyszenie Mess’AJE Polska, odwołując się do wieloletniego doświadczenia Stowarzyszenia Mess’AJE International z siedzibą we Francji, pragnie włączyć się w dzieło biblijnej katechezy dorosłych Mess’AJE, w działania na rzecz zachowania i rozpowszechniania dziedzictwa religijnego oraz w krzewienie kultury i edukacji chrześcijańskiej w Polsce.

BIBLIA

KATECHEZA

KULTURA

EDUKACJA

Mess'aje na świecie

in 2019

"Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu."

2 List do Tymoteusza 3, 16-17

Czym jest
biblijna katecheza Mess'AJE?

Mess'AJE

Kompilacja czterech francuskich słów: MESSE, Alliance, Jesus, Église.

Pedagogia

Propozycja wędrówki przez historię wiary ludu Bożego zawartą w Biblii z uwzględnieniem momentów przełomowych historii zbawienia.

Metoda

Katecheza  Mess’AJE ma swój konkretny przebieg, na którą składa się 5 etapów nazywanych „drzwiami wejściowymi”.

Sztuka

Wprowadza współczesnego człowieka na spotkanie z sacrum prowadząc do głębi wiary.

Zapraszamy do zapoznania się

Krótki tekst pojawi się już wkrótce. Aby przejść do zakładki kliknij w nagłówek.
Krótki tekst pojawi się już wkrótce. Aby przejść do zakładki kliknij w nagłówek.
Krótki tekst pojawi się już wkrótce. Aby przejść do zakładki kliknij w nagłówek.

Chcesz pomóc?

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Numer konta bankowego:

48 1240 5211 1111 0010 8821 0914 (PLN)
83 1240 5211 19780010 8821 0972 (EUR)
BIC/SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

KONTAKT